Bestel nu je Formule 1 kleding

Disclaimer voor www.f1wedden.be

De eigenaren van deze website, hierna te noemen F1Reporter.nl, verleent u hierbij toegang tot www.F1Reporter.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
F1Reporter.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.F1Reporter.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van iGaming4u.

Beperkte aansprakelijkheid

F1Reporter.nl spant zich in om de inhoud van www.F1Reporter.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.F1Reporter.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van F1Reporter.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.F1Reporter.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.F1Reporter.nl. F1Reporter.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op www.F1Reporter.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan F1Reporter.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij F1Reporter.nl en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van F1Reporter.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Voordat wij afbeeldingen plaatsen op deze website doen wij ons uiterste best om te bepalen of deze afbeeldingen door ons gebruikt mogen worden. Mocht u onverhoopt een afbeelding tegenkomen waarvan u de eigenaar bent en u ons geen toestemming geeft deze te gebruiken stuur dan een mail naar f1wedden@gmail.com en wij zullen de betreffende afbeelding zo snel mogelijk verwerken.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd